najszybszy sposób na zanegowanie liczby

Myślałem dziś rano, jaki byłby najszybszy sposób odwrócenia liczby pozytywnych na negatywne i od negatywnych na pozytywne, oczywiście najprostszym sposobem może być:

int a = 10;
a = a*(-1);

lub

int a = 10;
a = -a;

Ale potem pomyślałem, że to robię, używając poleceń shift i wskaźników ... Naprawdę można by zmienić znak wartości, używając komend przesunąć operatorów i pamięci?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion