Lambda i dwukropek w instrukcji while dla PHP?

Co oznacza poniższy kod (jest to lambda w instrukcji while, a potem dwukropek)? Pochodzący z JavaScript, nie mam pojęcia, co to znaczy, a nawet jak tego szukać. Czy ktoś może to wyjaśnić?

while ($query->have_posts()): $query->the_post();

Btw mam to z WordPress, ale czy składnia jest czysta PHP?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion