Czy styl składni typu powrotu zwrotnego powinien stać się domyślny dla nowych programów C ++ 11? [Zamknięte]

C ++ 11 obsługuje nową składnię funkcji:

auto func_name(int x, int y) -> int;

Obecnie ta funkcja byłaby zadeklarowana jako:

int func_name(int x, int y);

Nowy styl nie wydaje się być jeszcze powszechnie przyjęty (powiedzmy w gcc stl)

Czy jednak ten nowy styl powinien być preferowany wszędzie w nowych programach C ++ 11, czy będzie używany tylko w razie potrzeby?

Osobiście wolę stary styl, jeśli to możliwe, ale baza kodu z mieszanymi stylami wygląda dość brzydko.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion