Clickonce pełna aktualizacja aktualizacji aplikacji nie powiedzie się z TrustNotGrantedException w systemie Windows 8

Mamy aplikację Clickonce Winforms w C #, której udzielono pełnego zaufania i podpisano przy użyciu ważnego certyfikatu.

Aplikacja działa poprawnie i aktualizuje się poprawnie w systemie Windows XP, Windows 7. Jednak na komputerze z systemem Windows 8 aktualizacja się nie udaje. Aplikacja działa jednak poprawnie. Jednak pierwsze żądanie aktualizacji, aby przejść do nowszej wersji, kończy się niepowodzeniem:System.Deployment.Application.TrustNotGrantedException

Kod nie powiódł się po wywołaniuApplicationDeployment::CheckForDetailedUpdate() nie powiodło się. Zastanawiasz się, dlaczego tak się stało, ponieważ dokładnie ten sam kod działa poprawnie we wszystkich poprzednich wersjach systemu Windows. Każda pomoc zostanie doceniona. Poniżej znajduje się odpowiedni ślad stosu:

System.Deployment.Application.TrustNotGrantedException: User has refused to grant required permissions to the application.
   at System.Deployment.Application.ApplicationTrust.RequestTrust(SubscriptionState subState, Boolean isShellVisible, Boolean isUpdate, ActivationContext actCtx, TrustManagerContext tmc)
   at System.Deployment.Application.DeploymentManager.DetermineTrustCore(Boolean blocking, TrustParams tp)
   at System.Deployment.Application.DeploymentManager.DetermineTrust(TrustParams trustParams)
   at System.Deployment.Application.ApplicationDeployment.CheckForDetailedUpdate(Boolean persistUpdateCheckResult)
   at System.Deployment.Application.ApplicationDeployment.CheckForDetailedUpdate()

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion