MKMapView - mapa limitu przewiń do kwadratowej nakładki

Mam MKMapView z kwadratową nakładką opisaną jako:

  CLLocationCoordinate2D coordsBg[5]={
  CLLocationCoordinate2DMake(31.750865,35.180882),
  CLLocationCoordinate2DMake(31.740331,35.180882),
  CLLocationCoordinate2DMake(31.740331,35.165452),
  CLLocationCoordinate2DMake(31.750865,35.165452),
  CLLocationCoordinate2DMake(31.750865,35.180882)
};   

MKPolygon *bg=[MKPolygon polygonWithCoordinates:coordsBg count:5];
[map addOverlay:bg];

Chcę ograniczyć użytkownikowi przewijanie poza nakładką.

Czy mogę ograniczyć widok przewijania MKMapView? Czy istnieje inna metoda?

Dzięki

Shani

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion