Doktryna 2: Wynik zapytania jako tablica asocjacyjna

W mojej klasie repozytorium używam następującego kodu do zapytania:

$query = $this->getEntityManager()->createQuery("
  SELECT s.term, COUNT(s.term) AS freq
  FROM App\Entities\SearchTerm s
  GROUP BY s.term
  ORDER BY s.term ASC
");

$result = $query->getResult();

Otrzymany wynik jest podobny do:

array (size=4)
 0 => 
  array (size=2)
   'term' => string '' (length=0)
   'freq' => string '1' (length=1)
 1 => 
  array (size=2)
   'term' => string 'foo' (length=3)
   'freq' => string '1' (length=1)
 2 => 
  array (size=2)
   'term' => string 'bar' (length=3)
   'freq' => string '2' (length=1)
 3 => 
  array (size=2)
   'term' => string 'baz' (length=3)
   'freq' => string '2' (length=1)

Ale wolałbym mieć tablicę asocjacyjną w wyniku:

array (size=4)
 '' => string '1' (length=1)
 'foo' => string '1' (length=1)
 'bar' => string '2' (length=1)
 'baz' => string '2' (length=1)

Czy to możliwebez dodatkowej pętli for-loop zbudować pożądaną tablicę?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion