Warunkowe rozwijanie w agregacji MongoDb?

Próbuję dowiedzieć się, czy istnieje sposób na kod warunkowego odwinięcia w strukturze agregacji MongoDB.

Mam takie polecenie agregacji:

models.Users.aggregate(
    {  // SELECT
    $project : { "sex" : 1,
         "salesIndex":1
        }
    },
    {  // WHERE
      $match: {"salesIndex": {$gte: index}} 
    },       
    {  // GROUP BY y agregadores
      $group: {
        _id   : "$sex",
        sexCount : { $sum: 1 }
      }
    },
    { $sort: { sexCount: -1 } }
, function(err, dbres) {
     (...)
});

Chciałbym dodać opcjonalny filtr według działu. Użytkownik może znajdować się w jednym lub kilku działach, oto jak wygląda to w db:

użytkownicy _id sex salesIndex działy {[d1, d2, d3]}

Gdybym chciał wyszukać użytkowników w określonym dziale, kodowałbym klauzulę $ unwind, a następnie dopasowanie $ według działu. Jednak chciałbym użyć tego samego polecenia agregacji dla obu scenariuszy, coś takiego:

models.Users.aggregate(
    {  // SELECT
    $project : { "sex" : 1,
         "salesIndex":1
        }
    },
    {  // WHERE
      $match: {"salesIndex": {$gte: index}} 
    }, 

          IF (filteringByDepartment){

            $unwind departments here              
            $match by departmentId here
          } 

    {  // GROUP BY y agregadores
      $group: {
        _id   : "$sex",
        sexCount : { $sum: 1 }
      }
    },
    { $sort: { sexCount: -1 } }
, function(err, dbres) {
     (...)
});

Czy to w ogóle możliwe, czy potrzebuję 2 komend agregujących?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion