Błąd konwersji dziesiętnej

Piszę program, który przekształci liczby ósemkowe na liczby dziesiętne. Kompiluje się dobrze i wszystko, ale z kodem konwersji jest coś poważnego. Wydaje mi się to całkowicie logiczne, jednak w jakiś sposób, gdy uruchamiam program, konwersje są nieprawidłowe (tj. 1 jest konwertowane na 36), czy ktoś może wskazać, co się dzieje źle?

 public static int convert(int octal)
{
  int d1=0,d2=0,d3=0,d4=0,d5=0,d6=0,d7=0,d8=0;

  if(octal >=9999999){
  d8 = (octal-(octal%10000000));}
  if(octal >=999999){
  d7 = (octal-(octal%1000000));}
  if(octal >=99999){
  d6 = (octal-(octal%100000));}
  if(octal >=9999){
  d5 = (octal-(octal%10000));}
  if(octal >= 999){
  d4 = (octal-(octal%1000));}
  if(octal >= 99){
  d3 = (octal-(octal%100));}
  if(octal >= 9){
  d2 = (octal-(octal%10));}
  if(octal >= 0){
  d1 = (octal-(octal%1));}


  octal = (d8 * 8^7) + (d7 * 8^6) + (d6 * 8^5) + (d5 * 8^4) + (d4 * 8^3) + (d3 * 8^2) + (d2 * 8^1) + (d1 * 8^0);

  return octal;

}

to jest po prostu moja metoda konwersji, moja główna metoda polega na tym, że zbiera int ósemkowy;

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion