Czy możliwe jest użycie specjalnego folderu jako folderu głównego FolderBrowserDialog?

FolderBrowserDialog.RootFolder Właściwość jest ograniczony tylko do specjalnego folderu zdefiniowanego wEnvironment.SpecialFolder moduł wyliczający. Jednak w mojej aplikacji musimy pokazać to okno dialogowe, ale ścieżka roota musi być konfigurowalna i zwykle jest to folder niestandardowy, niezwiązany z żadnym specjalnym folderem w module wyliczającym.

Jak mogę wyświetlić przeglądarkę folderów z rootem przypisanym do folderu niestandardowego? Może nie jest to możliwe w przypadku właściwości RootFolder, ale czy możliwe jest uzyskanie tego samego efektu w inny sposób (tj. Użytkownik nie może wyświetlać ani wybierać poza folderem głównym). Wta odpowiedź, ktoś zasugerował, że może to być możliwe dzięki manipulacji odbiciem, ale nie było aktualizacji. Każdy pomysł, jeśli jest to możliwe w .NET?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion