W jaki sposób powinienem poinformować TeamCity, w jaki sposób zainstalować kompilator NuGet Installer, aby korzystał z obu źródeł pakietów NuGet.org i TeamCity?

Mam problem z moim krokiem kompilacji Instalatora NuGet.

Używamy zarówno oficjalnych pakietów NuGet.org, jak i naszych własnych pakietów hostowanych na serwerze TeamCity NuGet. Jeśli zostawiam puste Źródła pakietów, zostaną znalezione paczki z nuget.org, ale jak tylko określę%teamcity.nuget.feed.server% jako źródło pakietu nie znaleziono pakietów z nuget.org.

Próbowałem ustawić źródła pakietów tak, aby zawierały oba, ale nadal nie działa dla oficjalnych pakietów nuget.org.

https://nuget.org/api/v2/
%teamcity.nuget.feed.server%

Czy to nie jest właściwy adres URL dla źródła pakietu nuget.org? Jak mam powiedzieć, aby używał obu źródeł?

Zapytałem o to naForum dyskusyjne JetBrains Developer, ale nie otrzymałem żadnych odpowiedzi.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion