Wdrażanie witryny .Net 4.5 na serwerze IIS 7.5

Używamy Teamcity do ciągłego budowania integracji dla naszej strony i właśnie zaktualizowaliśmy naszą stronę do .Net 4.5RC. Aplikacja buduje i działa w Express IIS na moim pudełku i buduje na naszym serwerze kompilacji, na którym zainstalowałem .NEt 4.5RC. Ale kiedy wdrażamy go na serwerze, na którym zainstalowano .Net 4.5RC, otrzymujemy następujący błąd.

Pula aplikacji, której próbujesz użyć, ma właściwość „managedRuntimeVersion” ustawioną na „v4.0”. Ta aplikacja wymaga „v4.5”.

Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem. Próbowałem ustawić pulę aplikacji na serwerze na 4.5, ale nie mogę. Widziećten post SO.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion