Dostęp do treści żądania w usłudze RESTful WCF

Jak uzyskać dostęp do treści żądania HTTP POST w usłudze REST WCF?

Oto definicja usługi:

[ServiceContract]
public interface ITestService
{
    [OperationContract]
    [WebInvoke(Method = "POST", UriTemplate = "EntryPoint")]
    MyData GetData();
}

Oto implementacja:

public MyData GetData()
{
    return new MyData();
}

Chciałem użyć następującego kodu, aby uzyskać dostęp do żądania HTTP:

IncomingWebRequestContext context = WebOperationContext.Current.IncomingRequest;

Ale IncomingWebRequestContext daje dostęp tylko do nagłówków, a nie do treści.

Dzięki.

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion