Wyświetlaj liczby do dwóch miejsc po przecinku bez końcowych zer

W moim kodzie akceptuję wiele wartości, na przykład:

<code>8.7456
8.7
8
</code>

i muszę je pokazać jako

<code>8.74
8.7
8
</code>

tj. wyświetlanie do dwóch miejsc po przecinku.

Rozumiem, że.toFixed(2) pomoże mi z pierwszą wartością, ale na drugiej i trzeciej wartości będą końcowe zera, których nie chcę.

Jak uzyskać pożądane wyniki?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion