Nie można zlokalizować FromStream w klasie Image

Mam następujący kod:

<code>Image tmpimg = null;
HttpWebRequest httpWebRequest = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);
HttpWebResponse httpWebReponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
Stream stream = httpWebReponse.GetResponseStream();
return Image.FromStream(stream);
</code>

W ostatnim wierszu, gdy wpisujęImage., FromStream nie ma na liście. Co mogę zrobić?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion