Wyniki wyszukiwania dla "tthread"

3 odpowiedź

delphi - kończy wszystkie wątki (TThread) przy zamykaniu aplikacji

2 odpowiedź

Właściwy sposób zniszczenia obiektu TThread

To pytanie może wydawać się banalne, ale mam nadzieję, że tego nie zignorujesz.Przed zniszczeniem obiektu TThread zazwyczaj trzeba poczekać, aż zakończy się ...

4 odpowiedź

Delphi TThread.CurrentThread i EAccessViolation - Czy to błąd czy moja niekompetencja ..?

W Delphi 2009 stwierdzam, że za każdym razem, gdy używam TThread.CurrentThread w aplikacji, po zamknięciu aplikacji otrzymam komunikat o błędzie podobny do n...