Wyniki wyszukiwania dla "stripes"

3 odpowiedź

Jak mogę wyświetlić JFreeChart w przeglądarce internetowej z Stripes Framework

Taka jest sytuacja: Moja strona „metrics.jsp” przesyła kilka zmiennych potrzebnych do utworzenia wykresu. 'ProjectActionBean.java' wywołuje kilka inn...

3 odpowiedź

Ustawienie createdBy i updatedBy w jednostkach JPA automatycznie

Pracuję nad aplikacją internetową JPA (Hibernate), Spring and Stripes. Mam wiele jednostek JPA, które mają następujące wspólne pola dla celów audytu i zapyta...

3 odpowiedź

Wywołanie różnych usług internetowych równolegle z Webapp

Mamy aplikację webową stipes (java), która musi wykonać około 15 różnych połączeń internetowych z jednej metody. Na przykład: ...