Wyniki wyszukiwania dla "jtableheader"

1 odpowiedź

JTable nie pokazuje nazw kolumn

oto mój kod:

3 odpowiedź

Ustaw szerokość kolumny JTable zgodnie z tekstem w nagłówku

Muszę uzyskać odpowiedni rozmiar tabeli zgodnie z tekstem w nagłówku. Zawiera skróty czeskich nazw dni takich jak: „Po”, „Út”, „St”, atc. ale zamiast tego wy...

2 odpowiedź

Pokaż nagłówek kolumny w kolumnie przeciągania

2 odpowiedź

Dostęp do JTextField w JTableHeader

Zrobiłem renderera TableHeader, który utworzy pole JTextfield pod etykietą nagłówka w JTable. Problem, który dostałem teraz, nigdy nie uzyskałem ostrości / dostępu do tego JTextfield w nagłówku. Dowiedziałem się, że mechanizm renderujący ...

2 odpowiedź

JComboBox nie rozwija się w JTable TableHeader

Przeczytałem większość odpowiedzi JTable / JComboBox na inne pytania tego rodzaju, ale jeszcze nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.Stworzyłem tabelę za...