Wyniki wyszukiwania dla "google-apps-script"

9 odpowiedzi

Jak dodać link „Edytuj odpowiedź” do wiadomości e-mail z formularzy Google?

Mam prosty formularz Google, który gromadzi dane i za pomocą AppScript wysyła e-maile z potwierdzeniem do użytkowników, którzy je wypełniają. Po przesłaniu f...

1 odpowiedź

Skrypt Aplikacji Google - ContactsApp - Przeszukiwanie katalogu

W Arkuszu kalkulacyjnym Google próbuję zweryfikować adres e-mail, który użytkownik wprowadza do jednego z katalogu domeny. Celem jest zmiana praw własności /...

4 odpowiedź

Przerwa linii w wiadomości

W Skrypcie Aplikacji Google, jak zrobić podział wiersza w zmiennej, aby wysłać pocztę?

3 odpowiedź

Dziwne zagadnienie zmiany daty w wynikach skryptu

Mój kolega napisał skrypt Aplikacji Google, aby zautomatyzować przepływ pracy (zatwierdzanie żądań pokojowych w hotelu). Ogólnie skrypt wydaje się działać zg...

2 odpowiedź

Dostęp do BigQuery za pomocą Google Spreadsheet

W Internecie sprawdzam, jak mogę importować dane bigquery do arkusza kalkulacyjnego Google. Znalazłem tę próbkę appscript, ale nie działa ona na tym samym po...

6 odpowiedzi

Jak do zakresów związkowych w arkuszach kalkulacyjnych Google

Chcę rozszerzyć zakresy z dowolnych arkuszy kalkulacyjnych Google.PrzykładArkusz1! A: A

5 odpowiedzi

Jak przeszukiwać arkusze kalkulacyjne Google?

Wykonuję kilka wyczerpujących wyszukiwań i muszę ustalić, czy nowa domena (URL) jest już w arkuszu kalkulacyjnym. Jednak żaden z obiektów arkusza kalkulacyjn...

2 odpowiedź

Powielanie strony dokumentu i zastępowanie tekstu na każdej stronie

1 odpowiedź

W usłudze UI: próba wyświetlenia treści HTML

W usłudze UI próbuję wyświetlić zawartość HTML za pomocą zarówno createHTML (), jak i createRichTextArea (), ale nic nie pokazuje. Dane HTML są zmienną z kon...

2 odpowiedź

Jak uzyskać skrypty do pracy z telefonami i tabletami

Piszę skrypty do arkusza kalkulacyjnego google docs, które działają, gdy komórki są edytowane przy użyciu funkcji onEdit.Do tej pory wykonuje rzeczy wykracza...