Dlaczego MongoDB nie może używać indeksu złożonego, który jest bardzo podobny (nie dokładny) do zapytania?

Rozważ poniższą strategię indeksu Mongo i zapytanie,

Indeks:

db.collec.ensureIndex({a:1,b:1,c:1});

Pytanie:

db.collec.find({"a":"valueA"},{"_id":0,"a":1,"c":1}).sort({"c":-1}).limit(150)

Wyjaśnienie dotyczące powyższego zapytania zwraca:

/* 0 */
{
  "cursor" : "BtreeCursor a_1_b_1_c_1",
  "isMultiKey" : false,
  "n" : 150,
  "nscannedObjects" : 178,
  "nscanned" : 178,
  "nscannedObjectsAllPlans" : 279,
  "nscannedAllPlans" : 279,
  "scanAndOrder" : true,
  "indexOnly" : true,
  "nYields" : 0,
  "nChunkSkips" : 0,
  "millis" : 1,
  "indexBounds" : {
    "a" : [ 
      [ 
        "valueA", 
        "valueA"
      ]
    ],
    "b" : [ 
      [ 
        {
          "$minElement" : 1
        }, 
        {
          "$maxElement" : 1
        }
      ]
    ],
    "c" : [ 
      [ 
        {
          "$minElement" : 1
        }, 
        {
          "$maxElement" : 1
        }
      ]
    ]
  }
}

Pytanie tutaj jest wyraźnie wskazane, że zapytanie działa całkowicie na indeksie (jak"indexOnly" : true). Ale dlaczego"scanAndOrder" : true
Zgodnie z modelem indeksu Btree, c jest na końcu indeksu, aby można go było użyć do sortowania. Nie?

Dlaczego nie jest używany?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion