Wyniki wyszukiwania dla "excel-vba-mac"

3 odpowiedź

Jak wydać GET HTTP z programu Excel VBA dla komputerów Mac

Muszę wydać polecenie HTTP Get z łańcuchem zapytania do usługi internetowej z programu Excel 2011 dla komputerów Mac. Widziałem odpowiedzi dotyczące używania...

3 odpowiedź

Słownik VBA (Excel) na Macu?

Mam projekt Excel VBA, który intensywnie korzysta ze skryptów WindowsSłownik przedmioty. Niedawno użytkownik próbował użyć go na komputerze Mac i otrzymał na...

1 odpowiedź

Data dla VBA nie działa w Excel 2011?

Oto mój kod, próbuję, który działa BTW na PC, ale nie na Macu, aby uruchomić ten kod i mieć utworzony arkusz excela, nazwany, dodać kartę, zmienić kolor wspo...

2 odpowiedź

Błąd podczas zamykania otwartego skoroszytu w formularzu użytkownika VBA

3 odpowiedź

Załaduj zawartość pliku CSV do tablicy bez otwierania pliku [zamknięte]

4 odpowiedź

Sprawdzanie, czy pole wyboru oparte na arkuszu jest zaznaczone

3 odpowiedź

Jak opracować makro Excel zawierające wyrażenia regularne, aby działało w systemie Windows i Mac

Opracowałem makra Excel 2010 VBA, które wykorzystuje

1 odpowiedź

Zapisz osadzony Word Doc w formacie PDF

SCENARIUSZDokument programu Word jest osadzony w pliku Excel 2011. Muszę go zapisać w formacie pdf.Gdyby to był Excel 2010, nie byłoby problemu, ponieważ MS-...