Sprawdzanie, czy pole wyboru oparte na arkuszu jest zaznaczone

Próbuję użyć klauzuli IF, aby określić, czy moje pole wyboru o nazwie „Check Box 1” jest zaznaczone, czy nie, do dalszego wykorzystania w moim programie.

Mój obecny kod:

Sub Button167_Click()
 If ActiveSheet.Shapes("Check Box 1") = True Then
 Range("Y12").Value = 1
 Else
 Range("Y12").Value = 0
 End If
End Sub

To nie działa, ale debug mówi mi, że jest problem z

      ActiveSheet.Shapes("Check Box 1")

Wiem jednak, że ten kod działa (nawet jeśli służy innym celom):

ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").Select
With Selection
.Value = xlOn

EDYCJA: Jeśli potrzebnych jest więcej informacji, Moje pola wyboru (na mojej stronie jest 200), znajdują się w arkuszu1, nazwa „Demande”. Każde pole wyboru ma tę samą sformatowaną nazwę „Pole wyboru ...”.

Cała pomoc zostanie doceniona. Dzięki

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion