Wyniki wyszukiwania dla "dropwizard"

6 odpowiedzi

Czy DropWizard może obsługiwać zasoby spoza pliku jar?

Patrząc nadokumentacjawygląda na to, że DropWizard jest w stanie obsługiwać tylko statyczną zawartość w src / main / resources. Chciałbym zachować moje staty...

2 odpowiedź

Niestandardowe filtry Jetty w Dropwizard

Próbuję dodać niestandardowy filtr nagłówka w mojej instancji Dropwizard, aby sprawdzić, czy wersja żądania jest zsynchronizowana z wersją instancji Dropwiza...

5 odpowiedzi

Dropwizard: Jak programowo zatrzymać usługę

Aby uruchomić usługę, wiem, że jeden używa

2 odpowiedź

Dropwizard w pojemniku kocura

7 odpowiedzi

Szukasz przykładu dropwizard

3 odpowiedź

Jak ustawić @JsonSnakeCase jako domyślną konfigurację w Dropwizard

Jak skonfigurować jacksona, aby używał walizki snake w dropwizard zamiast umieszczać @JsonSnakeCase w każdej klasie?

1 odpowiedź

Deserialize json do java używając jackson - problemy ze znakami specjalnymi

Używam jackson (jersey i jetty) do moich serwisów REST - i wszystko idzie dobrze. Ale mam wymóg dołączenia specjalnego znaku do jednej z par wartości nazw w ...

3 odpowiedź

Ograniczenie strony administracyjnej dropwizard