Nie można uzyskać przejrzystego DialogFragment

Mam fragment fragmentu, który wygląda tak.

AlertDialog ad = builder.create();
Drawable d = new ColorDrawable(Color.BLACK);
d.setAlpha(130);
ad.getWindow().setBackgroundDrawable(d);

Ten kod pobiera półprzezroczyste tło. Ale wciąż mam białą część na dole. Chcę pozbyć się bieli, aby mieć tylko półprzezroczyste tło

Próbowałem już wielu rzeczy, które widziałem w innych postach.

Nie wiem, jaki jest obiekt, który muszę zmienić między DialogFragment, AlertDialog i LinearLayout.

Może to nie być LinearLayout, ponieważ kiedy zwiększam margines, nic się nie porusza.

Oto mój kod:

@Override
public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
//   setStyle(DialogFragment.STYLE_NORMAL, 0);
//   setStyle(STYLE_NO_FRAME, R.style.CustomDialog);
//   setStyle(STYLE_NO_FRAME, 0);
  AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());
  View view = getActivity().getLayoutInflater().inflate(
      R.layout.share_or_die, null);

  AlertDialog ad = builder.create();
  Drawable d = new ColorDrawable(Color.BLACK);
  d.setAlpha(130);
  ad.getWindow().setBackgroundDrawable(d);
  ad.setCanceledOnTouchOutside(true);
  ad.getWindow().requestFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);

  ad.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);   

  return ad;

}

Po prostu nazywam to mainActivity, gdy użytkownik kliknie przycisk Wstecz:

@Override
public void onBackPressed() {
    if (isUserConnected && !hasShared) {
    shareOnExitDialog = new ShareOnExitDialog();
      shareOnExitDialog.setCancelable(true);
      shareOnExitDialog.show(getSupportFragmentManager(), "Exit");
    } else {
      finish();
    }


}

Każda pomoc byłaby mile widziana!

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion