addClass i removeClass w jQuery - nie usuwa klasy

Próbuję zrobić coś bardzo prostego. Zasadniczo mam klikalny „gorący punkt”, gdy klikniesz, że wypełnia ekran i wyświetla jakąś treść. Osiągnąłem to, po prostu zmieniając klasę div, usuwając „spot” i dodając „grown”, i jest trochę animacji CSS, aby ją rozwijać. To działa dobrze.

Problem polega na tym, że wewnątrz tego div znajduje się przycisk close_button, który w tej chwili jest tylko tekstem. Chcę, żeby to przełączyło klasy - to znaczy usuń uprawiane i odczytane miejsce. Nie robi tego po kliknięciu. Wierzę, że ma to związek z tym, że element nie ma tych klas, gdy ładuje się DOM, ale jestem nowy w jQuery i nie wiem, jak to obejść.

Myślę, że prawdopodobnie jest to o wiele rozsądniejszy sposób, czy ktoś może wskazać mi właściwy kierunek? Byłbym bardzo wdzięczny. Próbowałem zamiast tego użyć toggleClass.

$( document ).ready(function() {   
  $(".clickable").click(function() { 
    $(this).addClass("grown"); 
    $(this).removeClass("spot");
  });  

  $(".close_button").click(function() { 
    alert (this);
    $("#spot1").removeClass("grown"); 
    $("#spot1").addClass("spot");
  });  
});

AKTUALIZACJA:

Używam tego kodu teraz,

$( document ).ready(function() {  
  $(document).on("click", ".close_button", function () { 
    alert ("oi");
    $("#spot1").addClass("spot");
    $("#spot1").removeClass("grown");
  }); 


  $(document).on("click", ".clickable", function () {
    if ($(this).hasClass("spot")){
      $(this).addClass("grown");
      $(this).removeClass("spot");
    }
  });
});

Dziwne, że funkcja close_button nadal nie doda „spot” ani nie usunie „grow”, chociaż doda inne klasy i usunie inne klasy ... Dodałem klauzulę if, ponieważ myślałem, że obie funkcje były wyzwalane w tym samym czas, rozpadają się nawzajem, ale wydaje się, że nie ma to znaczenia

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion