Knockout.js odwzorowuje JSON na tablicę obserwowalną

Chcę zbudować klienta dla mojej usługi REST przy użyciu Knockout.js. Mam wiele repozytoriów, do których chcę uzyskać dostęp za pomocą różnych adresów URL - więc wymyśliłem to rozwiązanie, korzystając ze schematu Revealing-Prototype. Mójproblem: Nie mogę dowiedzieć się, jak zmapować ItemsProperty moimi „danymi”, które otrzymuję z mojej usługi.

var Repository = function (url) {
  this.Url = url;
  this.Items = ko.observableArray([]);
  this.PendingItems = ko.observableArray([]);
};

Repository.prototype = function () {
  var 
    getAllItems = function () {
      var self = this;
      $.getJSON(self.Url, function (data) {
      // data=[{"Id":1,"Name":"Thomas","LastName":"Deutsch"},{"Id":2,"Name":"Julia","LastName":"Baumeistör"}]
        ko.mapping.fromJS(data, self.Items);
      });
    }, 
  ...


// i call it like this:
customerRepository = new Repository('http://localhost:9200/Customer');
customerRepository.getAllItems();

Myślę, że problem tkwi w tym:ko.mapping.fromJS (dane, self.Items); ale nie mogę znaleźć właściwego sposobu, aby to zrobić.
Pytanie: Co ja robię źle? znalazłem przykład - i robią to samo, myślę:http://jsfiddle.net/jearles/CGh9b/

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion