Kopiowanie elementów od jednej strony do drugiej w Multipage za pomocą VBA w Excelu

Mam wielostronicową postać użytkownika. W czasie wykonywania użytkownik może w dowolnym momencie dodać x liczbę stron. Elementy każdej strony będą takie same. Zastanawiam się, czy istnieje sposób na duplikowanie tych elementów, czy też muszę ponownie utworzyć te same elementy dla każdej nowej strony? Jeśli tak, w jaki sposób mogę określić lokalizacje na stronie, na której powinien zostać umieszczony element?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion