Usuń pierwsze X wierszy bazy danych

czy istnieje polecenie SQL, aby usunąć pierwsze wiersze X tabeli bazy danych?

Mam tabelę bazy danych zawierającą pewne informacje, ale bez identyfikatora ani wartości automatycznego zwiększania wartości, a także program przetwarzający pierwsze wiersze X tej tabeli. Następnie te linie X muszą zostać usunięte. Standardowe zapytanie brzmi:

DELETE FROM table WHERE something = value;

Czy istnieje sposób na zbudowanie zapytania takiego jak:

DELETE FROM table WHERE rownumber <= X;

Próbowałem tego polecenia, ale nic nie dzieje się z bazą danych .. Czy masz jakąś wskazówkę?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion