Jak uzyskać wybrane wartości wierszy DevExpress XtraGrid?

Rozważmy następujący obrazek

Otrzymuję wybrane wartości wiersza w trzech polach tekstowych pokazanych na rysunku, gdy klikam komórkę za pomocą następującego kodu.

void dataGridView1_CellClick_1(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) {
    TBGRNo.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();
    TBSName.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
    TBFName.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
}

Moje pytanie brzmi: jak zrobię to samo w DevExpress XtraGrid control?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion