Debugowanie dynamicznie dodawanych plików javascript

Mam aplikację internetową, która dynamicznie dodaje pliki javascript na podstawie tego, co użytkownik wybiera jako opcje, używając ajax w czasie rzeczywistym, aby uniknąć odświeżania ekranu.

Próbuję teraz debugować te dynamicznie dodane pliki javascript i wypróbowałem zarówno narzędzia programistyczne Google Chrome, jak i wtyczkę Firebuga dla Firefoksa, i zauważyłem, że dynamicznie dodawane „pliki” javascript nie pojawiają się, więc nie mogę ich wybrać, aby dodać punkty przerwania itp.

Czy istnieje rozwiązanie tego problemu, tj. Debugowanie dynamicznie dodawanych plików javascript?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion