Metro vs Java JAX-WS?

Czym jest / są różnice / s JAX-WS i Metro w Javie? Czy są takie same, czy są dwiema różnymi implementacjami JAX-WS?

Według moich badań, JAX-WS jest już częścią JDK 6. Jednak JAX-WS nie ma standardowego pakietu JDK, więc szukałem słoika Java EE. Wydaje się jednak, że Oracle nie obsługuje skompilowanego jar Java EE, ale zamiast tego dostarcza Glassfish, który jest serwerem Java EE.

Udało mi się uruchomić mój serwis internetowy na Glassfish. Jakiej implementacji JAX-WS używa Glassfish? Ponieważ jest hostowany na Oracle, zakładam, że używa on implementacji JAX-WS w Javie, która jest podobno częścią JDK 1.6? Czy zgadzam się z moim założeniem? Ponadto, aby uruchomić usługę internetową opartą na JAX-WS, muszę pobrać słoiki JAX-WS. znalazłemMetro. Ale na jego stronie widzę link do metra, który jest podrzędnym elementem Glassfish. Więc jestem teraz zdezorientowany. Czy Glassfish używa Metro? Lub czy Glassfish używa JAX-WS Java?

Czy JAX-WS Metro i Java są takie same?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion