Jak wykonać SUM () wewnątrz instrukcji case w serwerze SQL

Chcę dodać obliczenia wewnątrz instrukcji case, aby dynamicznie utworzyć zawartość nowej kolumny, ale otrzymuję błąd:

Kolumna „Test1.qrank” jest niepoprawna na liście wyboru, ponieważ nie jest zawarta ani w funkcji agregującej, ani w klauzuli GROUP BY.

To jest kod, nad którym pracuję

case 
    when test1.TotalType = 'Average' then Test2.avgscore
    when test1.TotalType = 'PercentOfTot' then (cnt/SUM(test1.qrank))
    else cnt
end as displayscore

Próbowałem grupować, ale to nie działa.

Jakieś wskazówki?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion