Jak uzyskać wyniki bezpośredniego wywołania SQL do procedury składowanej?

Wywoływam procedurę przechowywaną przez bezpośredni SQL z X ++ i nie mogę dowiedzieć się, jak uzyskać z niej wartość całkowitą. 0 jest dobre, -1 jest złe.

// Login to SQL DB
loginProperty = new LoginProperty();
loginProperty.setServer('localhost');
loginProperty.setDatabase('SQL_DB');
odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
statement = odbcConnection.createStatement();


/*
@in_customer_id        INT
,@status            INT
,@dlvmode            NVARCHAR(25)
,@dlvmodedesc          NVARCHAR(50)
,@tracking_id          NVARCHAR(50)
,@note              NVARCHAR(MAX)
,@modified            SMALLDATETIME = null
,@override_email        NVARCHAR(200) = null
*/

sqlStatement = strfmt(' EXEC pr_send_status_email ' +
           ' %1,'    +  // CustomerId
           ' %2,'    +  // Status
           ' %3,'    +  // DlvMode
           ' %4,'    +  // DlvMode description
           ' %5,'    +  // Tracking #
           ' %6,'    +  // Note
           ' %7'       // DateTime
           , 160308
           , 2
           , sqlSystem.sqlLiteral("FD1")
           , sqlSystem.sqlLiteral("Fed Ex overnight")
           , sqlSystem.sqlLiteral("1ZABCDEF")
           , sqlSystem.sqlLiteral("Note Here")
           , sqlSystem.sqlLiteral(DateTimeUtil::utcNow()));sqlStatementExecutePermission = new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement);
sqlStatementExecutePermission.assert();
//BP deviation documented
resultSet = statement.executeQuery(sqlStatement);
//info(strfmt("%1", statement.executeUpdate(sqlStatement))); // I Tried this too
CodeAccessPermission::revertAssert();

if (resultSet.next()) // Errors here
  info(strfmt("Return: %1", resultSet.getInt(1)));

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion