Flash client XMLSocket nie łączy się z serwerem

Mam klienta Flash, który chcę połączyć z serwerem. Oba używają localhost i portu 50000, więc nie powinno być żadnych problemów między domenami. Ustawiłem także dostęp do sieci tylko w ustawieniach publikowania. Gdy wywołam połączenie XMLSocket, serwer wydaje się uzyskać nowe połączenie. Ale wywołanie zwrotne XMLSocket.onConnect nie jest wywoływane z success = true.

Jakieś pomysły na to, co może być nie tak?

Oto ActionScript do tworzenia gniazda.

 function myOnConnect(success) {
  if (success) {
    trace ("Connection succeeded!")
    inputText.text = "open";
//   socket.send("1\n");
    gotoAndPlay(2);
  } else {
    trace ("Connection failed!")
    inputText.text = "failed";
  }
}


btnConnect.onRelease = function()
{
  inputText.text = "started";


  result = socket.connect("localhost", 50000);


}

socket = new XMLSocket();
socket.onConnect = myOnConnect;

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion