oczekiwany identyfikator niekwalifikowany przed stałą łańcucha

Obecnie piszę aplikację C ++, która implementuje oscylator w połączeniu z math.h. Kod, który mam, powinien działać poprawnie dla aplikacji (próbując skompilować plik obiektu), bu Otrzymuję błąd kompilatora, który najprawdopodobniej ma związek ze składnią / etc; Myślę, że ma to coś wspólnego z przestrzenią nazw. Błąd:

Wyjście terminala:

User-Name-Macbook-Pro:Synth Parts UserName$ make
g++ -o Oscillators.o -c -I. Oscillators.cpp -c
In file included from Oscillators.cpp:2:
/usr/include/math.h:41: error: expected unqualified-id before string constant
In file included from /usr/include/c++/4.2.1/bits/locale_facets.tcc:42,
       from /usr/include/c++/4.2.1/locale:46,
       from /usr/include/c++/4.2.1/bits/ostream.tcc:46,
       from /usr/include/c++/4.2.1/ostream:635,
       from /usr/include/c++/4.2.1/iostream:45,
       from Oscillators.cpp:4:
/usr/include/c++/4.2.1/typeinfo:41: error: expected declaration before end of line
make: *** [Oscillators.o] Error 1

Oscillators.cpp

#include "Oscillators.h"
#include <math.h>
#include <vector>
#include <iostream>

#define TWOPI (6.2831853072)

using namespace std;

oscillator(int srate = 44100, int tabsize = 8192, double freq = 200) // Default to output 200Hz Sine Wave
{
  if(srate <= 0) {
    cout << "Error: sample rate must be positive" << endl;
    return;
  }
  sizeovrsr_ = (double)tabsize / (double)srate
  if(freq < 20 || freq > 20000) {
    cout << "Error: frequency is out of audible range" << endl;
    return;
  }
  curfreq_ = freq;
  curphase_ = 0.0 // Not out of one, out of tabsize
  incr_ = curfreq * sizeovrsr_;
  for(int i = 0; i < tabsize; i++) {
    gtable.push_back(sin((i*TWOPI)/(double)tabsize));
  }
  gtable.push_back(gtable[0]);
}

void print_table()
{
  vector<double>::size_type i;
  for(i = 0; i < gtable.size(); i++)
    cout << gtable[i] << "\n";
  cout << endl;
}

Oscylatory.h

#ifndef GUARD_OSCILLATORS_H
#define GUARD_OSCILLATORS_H
#include <vector>

class oscillator {
public:
  /*
  void fill_sine(); // Will change the table to a sine wave
  void fill_square(); // Will change the table to a square wave
  void fill_sawtooth(); // Will change the table to a sawtooth wave
  void fill_triangle(); // Will change the table to a triangle wave
  double tick(double freq); // Will output the current sample and update the phase
  */
  void print_table(); // Will print all table values to standard output
  oscillator(int srate = 44100, double freq = 200, int tabsize = 8192);
private:
  double sizeovrsr_; // Will be set at initialization and will determine phase increase for tick func
  double curphase_;
  double curfreq_; // if the freq sent to a tick function doesn't match the current tick, it will be reset;
  double incr_;
  std::vector<double> gtable_; // Will contain a wavetable with a guard point.
}
#endif

Widziałem inne sugestie, które wspominają o użyciu g ++ -Wall -g, ale nie jestem pewien, czy to jest problem i że dzieje się coś jeszcze.

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana! Dzięki!!

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion