Wstawić dane w tabeli bazy danych połączeń telefonicznych?

W mojej aplikacji chcę wstawić wartość do tabeli. stworzyłem bazę danych wonDeviceReady () metoda windex.html plik.

   <!DOCTYPE html>
<!-- Auto Generated with Sencha Architect -->
<!-- Modifications to this file will be overwritten. -->
<html>
<head>
<meta name="generator" content="HTML Tidy, see www.w3.org">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Teritree</title>
<script type="text/javascript" id="phonegap" src=
"cordova-2.0.0.js">
</script>

<script type="text/javascript" src="barcodescanner.js">
</script>

<script src="sencha-touch-all.js" type="text/javascript">
</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="app.css">
<script type="text/javascript" src="app/Ext.ux.touch.Rating.js">
</script>

<script type="text/javascript" src="app/app.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    Ext.Loader.setConfig({ disableCaching: false });
    Ext.Ajax.setDisableCaching(false);  

</script>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

  var pictureSource;  // picture source
  var destinationType; // sets the format of returned value 
  var mydb;

  // Wait for PhoneGap to connect with the device
  function onLoad() {
    document.addEventListener("deviceready",onDeviceReady,false);
  }

  // PhoneGap is ready to be used!

  function onDeviceReady() {
    console.log("it is in ondevice ready method..");
    mydb = window.openDatabase("teritreeDb", "1.0", "TestDB", 10000);
    console.log("it is in ondevice ready method..1");
    mydb.transaction(populateDB, errorCB, successCB);
    console.log("it is in ondevice ready method..2");
  }

  function populateDB(tx) {
  console.log("it is in populateDB----------1");
   tx.executeSql('DROP TABLE IF EXISTS DEMO', function () {
     tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS DEMO (id unique, data)', function () {
       console.log("Table created");
     });
   });

   // Transaction error callback
  //
  function errorCB(tx, err) {
    alert("Error processing SQL: "+err);
  }

  // Transaction success callback
  //
  function successCB() {
    alert("success!");
  }
}

</script>

<script type="text/javascript">
    if (!Ext.browser.is.WebKit) {
      alert("The current browser is unsupported.\n\nSupported browsers:\n" +
        "Google Chrome\n" +
        "Apple Safari\n" +
        "Mobile Safari (iOS)\n" +
        "Android Browser\n" +
        "BlackBerry Browser"
      );
    }

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Teraz mam jeden ekran rejestracji i tam na ekranie rejestracji mam przycisk wysyłania. Jeśli więc kliknę przycisk Wyślij, wszystkie szczegóły powinny być przechowywane w bazie danych w tabeli DEMO .. Tak więc w kontrolerze piszę zdarzenie przycisku,

   onSubmitButtonTap : function(button, e, options) {

    mydb = window.openDatabase("appDb", "1.0", "Test DB", 1000000);
    mydb.transaction(storeCustomerDetails, error, success);


  function storeCustomerDetails(tx)
  {
    tx.executeSql('insert into DEMO (id,data) values("1","Hello")');
    tx.executeSql('insert into DEMO (id,data) values("2","Hello World")');
  }

  function error(){
    alert("data is not inserted");
  }
  function success(){
    alert("data is succesfully inserted");
  }
},

ale daje mi ostrzeżenie, dane nie są wstawiane. Śledziłem link:Łącze DB do połączeń telefonicznych

Proszę pomóż..

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion