Jak spakować i wdrożyć ekspresową aplikację internetową Node.js +?

Jestem nowym użytkownikiem programowania Node.js i niedawno stworzyłem przykładową działającą aplikację internetową wykorzystującą (ekspresowe, szkieletowe i inne bezpłatne technologie przeglądania, z mongoDB). Teraz jestem w punkcie, w którym chcę wdrożyć to samo w środowisku pomostowym i nie jestem pewien, jak spakować tę aplikację i rozpowszechniać to samo. [Mogę zająć się mongoDb i ustawić go osobno]

Jestem ze świata Java i tam tworzymy słoiki do wielokrotnego użytku libs i pakiety war / ear dla aplikacji internetowych, które są wdrażane w kontenerze serwletów. Teraz, w tym przypadku, ponieważ samo node.js działa również jako kontener WWW, jak spakować moją aplikację internetową?

Czy istnieje jakikolwiek standardowy format / wytyczne pakietów webappów węzłowych zbudowanych przy użyciu express? (Czy istnieje podobny system pakowania słoików / wojen dla aplikacji węzłowych?)Jak go wdrożyć po spakowaniu? Czy stałby się exe, ponieważ jest to także jego własny kontener?

PS: Obecnie myślę o ręcznym skopiowaniu wszystkich wymaganych plików źródłowych do środowiska pomostowego i uruchomieniu poleceń npm, aby pobrać wszystkie zależności na tym komputerze, a następnie użyć „forever” lub innego mechanizmu do uruchomienia mojego server.js. (Ponadto, dodaj jakiś rodzaj monitorowania, na wypadek gdyby aplikacja uległa awarii i na zawsze się nie powiedzie). Nie jestem pewien, czy jest to właściwy sposób? Jestem pewien, że musi istnieć jakiś znormalizowany sposób rozwiązania tego problemu.

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion