Wywołanie niezdefiniowanej metody PDO :: bindParam ()

Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego otrzymuję ten błąd? Wywołanie niezdefiniowanej metody PDO :: bindParam ()

Oto co mam, wzięte bezpośrednio z witryny PHP dla procedur przechowywanych

$stmt = db::getInstance();
$stmt->prepare("CALL delete(?)");
$stmt->bindParam(2122, $return_value, PDO::PARAM_STR, 4000);
$stmt->execute();
print "procedure returned $return_value\n";

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion