Jak zignorować shebang Perla w systemie Windows z Apache 2?

Skonfigurowałem lokalne środowisko internetowe Perla na komputerze z systemem Windows. Aplikacja, nad którą pracuję, pochodzi z serwera Linux, a więc z shebang dla źródła.pl pliki wyglądają tak:

#!/usr/bin/perl

Powoduje to następujący błąd na moim komputerze z systemem Windows:

(OS 2)The system cannot find the file specified.

Czy można zmienić moją konfigurację Apache 2 tak, aby shebang był ignorowany na moim komputerze z systemem Windows? Oczywiście mogłem ustawić shebang#!c:\perl\bin\perl.exe, to jest oczywiste; ale problem polega na wdrożeniu zaktualizowanych plików. Najwyraźniej byłoby to bardzo niewygodne, aby zmienić to z powrotem na każdym wdrożeniu. ja używamActivePerl w systemie Windows 7.

Aktualizacja:

Powinienem był wspomnieć, że muszę zachować shebang, aby skrypty działały na naszym wspólnym serwerze produkcyjnym Linux. Gdybym nie miał tego ograniczenia i nie musiałem używać shebangu, oczywistą odpowiedzią byłoby po prostu nie używać go.

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion