Nie można zbudować projektu android przy użyciu Android Studio - Gradle 1.7

Mam wiele problemów z Gradle i Android Studio.

Dokonywanie zmian w dowolnym zasobie w projekcie może losowo dać wyjątek podczas kompilacji, to właśnie widzę w Android Studio:

Gradle: Error while executing aapt command
Gradle: Execution failed for task ':App Code:processReleaseResources'.

I to jest to, co widzę wykonując ręcznie Gradle:

"/Applications/Android Studio.app/sdk/tools/templates/gradle/wrapper/gradlew" asD
Relying on packaging to define the extension of the main artifact has been deprecated and is scheduled to be removed in Gradle 2.0
:App Code:preBuild UP-TO-DATE                 
:App Code:preDebugBuild UP-TO-DATE 
:App Code:preReleaseBuild UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:compileLint       
:libraries:facebook:copyReleaseLint UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:mergeReleaseProguardFiles UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:packageReleaseAidl UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:preBuild UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:preReleaseBuild UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:prepareReleaseDependencies       
:libraries:facebook:compileReleaseAidl UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:compileReleaseRenderscript UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:generateReleaseBuildConfig UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:mergeReleaseAssets UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:mergeReleaseResources UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:processReleaseManifest UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:processReleaseResources UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:generateReleaseSources UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:compileRelease UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:processReleaseJavaRes UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:packageReleaseJar UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:packageReleaseLocalJar UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:packageReleaseRenderscript UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:packageReleaseResources UP-TO-DATE 
:libraries:facebook:bundleRelease UP-TO-DATE 
:App Code:prepareComAndroidSupportAppcompatV71800Library UP-TO-DATE 
:App Code:prepareComGoogleAndroidGmsPlayServices3136Library UP-TO-DATE 
:App Code:prepareLatestUpdateLibrariesFacebookUnspecifiedLibrary UP-TO-DATE 
:App Code:prepareDebugDependencies       
:App Code:compileDebugAidl       
:App Code:compileDebugRenderscript       
:App Code:generateDebugBuildConfig       
:App Code:mergeDebugAssets       
:App Code:mergeDebugResources       
:App Code:processDebugManifest       
:App Code:processDebugResources FAILED   

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':App Code:processDebugResources'.
> Failed to run command:
    /Applications/Android Studio.app/sdk/build-tools/android-4.2.2/aapt package -f --no-crunch -I /Applications/Android Studio.app/sdk/platforms/android-17/android.jar -M /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/manifests/debug/AndroidManifest.xml -S /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/res/all/debug -A /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/assets/debug -m -J /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/source/r/debug -F /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/libs/App Code-debug.ap_ --debug-mode --custom-package com.floaty.App --output-text-symbols /Users/oslinux/Documents/workspace/Appme-android/latest-update/App Code/build/symbols/debug
 Error Code:
    139


* Try:  
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output.

BUILD FAILED

Total time: 20.268 secs
host-005:App Code oslinux$ 

Wykonywanie Gradle za pomocą--Ślad stosu jest to wyjątek wyjściowy:

 * Exception is:
org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':VMS Code:processDebugResources'.
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:69)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:46)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.PostExecutionAnalysisTaskExecuter.execute(PostExecutionAnalysisTaskExecuter.java:35)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.CacheLockReleasingTaskExecuter$1.run(CacheLockReleasingTaskExecuter.java:35)
    at org.gradle.internal.Factories$1.create(Factories.java:22)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.longRunningOperation(DefaultCacheAccess.java:179)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.longRunningOperation(DefaultCacheAccess.java:232)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultPersistentDirectoryStore.longRunningOperation(DefaultPersistentDirectoryStore.java:142)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.longRunningOperation(DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.java:83)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.CacheLockReleasingTaskExecuter.execute(CacheLockReleasingTaskExecuter.java:33)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipUpToDateTaskExecuter.execute(SkipUpToDateTaskExecuter.java:58)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ContextualisingTaskExecuter.execute(ContextualisingTaskExecuter.java:34)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.CacheLockAcquiringTaskExecuter$1.run(CacheLockAcquiringTaskExecuter.java:39)
    at org.gradle.internal.Factories$1.create(Factories.java:22)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.useCache(DefaultCacheAccess.java:124)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.useCache(DefaultCacheAccess.java:112)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultPersistentDirectoryStore.useCache(DefaultPersistentDirectoryStore.java:134)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.useCache(DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.java:79)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.CacheLockAcquiringTaskExecuter.execute(CacheLockAcquiringTaskExecuter.java:37)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:57)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:41)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:51)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:52)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.execute(ExecuteAtMostOnceTaskExecuter.java:42)
    at org.gradle.api.internal.AbstractTask.executeWithoutThrowingTaskFailure(AbstractTask.java:282)
    at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor.executeTask(DefaultTaskPlanExecutor.java:48)
    at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor.processTask(DefaultTaskPlanExecutor.java:34)
    at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskPlanExecutor.process(DefaultTaskPlanExecutor.java:27)
    at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskGraphExecuter.execute(DefaultTaskGraphExecuter.java:89)
    at org.gradle.execution.SelectedTaskExecutionAction.execute(SelectedTaskExecutionAction.java:29)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:61)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.access$200(DefaultBuildExecuter.java:23)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter$2.proceed(DefaultBuildExecuter.java:67)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.TaskCacheLockHandlingBuildExecuter$1.run(TaskCacheLockHandlingBuildExecuter.java:31)
    at org.gradle.internal.Factories$1.create(Factories.java:22)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.useCache(DefaultCacheAccess.java:124)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultCacheAccess.useCache(DefaultCacheAccess.java:112)
    at org.gradle.cache.internal.DefaultPersistentDirectoryStore.useCache(DefaultPersistentDirectoryStore.java:134)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.useCache(DefaultTaskArtifactStateCacheAccess.java:79)
    at org.gradle.api.internal.changedetection.state.TaskCacheLockHandlingBuildExecuter.execute(TaskCacheLockHandlingBuildExecuter.java:29)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:61)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.access$200(DefaultBuildExecuter.java:23)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter$2.proceed(DefaultBuildExecuter.java:67)
    at org.gradle.execution.DryRunBuildExecutionAction.execute(DryRunBuildExecutionAction.java:32)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:61)
    at org.gradle.execution.DefaultBuildExecuter.execute(DefaultBuildExecuter.java:54)
    at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuildStages(DefaultGradleLauncher.java:166)
    at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.doBuild(DefaultGradleLauncher.java:113)
    at org.gradle.initialization.DefaultGradleLauncher.run(DefaultGradleLauncher.java:81)
    at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter$DefaultBuildController.run(InProcessBuildActionExecuter.java:64)
    at org.gradle.launcher.cli.ExecuteBuildAction.run(ExecuteBuildAction.java:33)
    at org.gradle.launcher.cli.ExecuteBuildAction.run(ExecuteBuildAction.java:24)
    at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:35)
    at org.gradle.launcher.exec.InProcessBuildActionExecuter.execute(InProcessBuildActionExecuter.java:26)
    at org.gradle.launcher.cli.RunBuildAction.run(RunBuildAction.java:50)
    at org.gradle.api.internal.Actions$RunnableActionAdapter.execute(Actions.java:171)
    at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$ParseAndBuildAction.execute(CommandLineActionFactory.java:201)
    at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$ParseAndBuildAction.execute(CommandLineActionFactory.java:174)
    at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$WithLogging.execute(CommandLineActionFactory.java:170)
    at org.gradle.launcher.cli.CommandLineActionFactory$WithLogging.execute(CommandLineActionFactory.java:139)
    at org.gradle.launcher.cli.ExceptionReportingAction.execute(ExceptionReportingAction.java:33)
    at org.gradle.launcher.cli.ExceptionReportingAction.execute(ExceptionReportingAction.java:22)
    at org.gradle.launcher.Main.doAction(Main.java:48)
    at org.gradle.launcher.bootstrap.EntryPoint.run(EntryPoint.java:45)
    at org.gradle.launcher.Main.main(Main.java:39)
    at org.gradle.launcher.bootstrap.ProcessBootstrap.runNoExit(ProcessBootstrap.java:50)
    at org.gradle.launcher.bootstrap.ProcessBootstrap.run(ProcessBootstrap.java:32)
    at org.gradle.launcher.GradleMain.main(GradleMain.java:26)
    at org.gradle.wrapper.BootstrapMainStarter.start(BootstrapMainStarter.java:33)
    at org.gradle.wrapper.WrapperExecutor.execute(WrapperExecutor.java:130)
    at org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain.main(GradleWrapperMain.java:48)
Caused by: com.android.ide.common.internal.LoggedErrorException: Failed to run command:
    /Applications/Android Studio.app/sdk/build-tools/android-4.2.2/aapt package -f --no-crunch -I /Applications/Android Studio.app/sdk/platforms/android-17/android.jar -M /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/manifests/debug/AndroidManifest.xml -S /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/res/all/debug -A /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/assets/debug -m -J /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/source/r/debug -F /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/libs/VMS Code-debug.ap_ --debug-mode --custom-package com.floaty.vms --output-text-symbols /Users/oslinux/Documents/workspace/vmsme-android/latest-update/VMS Code/build/symbols/debug
Error Code:
    139

    at com.android.ide.common.internal.CommandLineRunner.runCmdLine(CommandLineRunner.java:98)
    at com.android.ide.common.internal.CommandLineRunner.runCmdLine(CommandLineRunner.java:69)
    at com.android.builder.AndroidBuilder.processResources(AndroidBuilder.java:617)
    at com.android.builder.AndroidBuilder$processResources.call(Unknown Source)
    at com.android.build.gradle.tasks.ProcessAndroidResources.doFullTaskAction(ProcessAndroidResources.groovy:91)
    at com.android.build.gradle.internal.tasks.IncrementalTask.taskAction(IncrementalTask.groovy:71)
    at org.gradle.api.internal.BeanDynamicObject$MetaClassAdapter.invokeMethod(BeanDynamicObject.java:216)
    at org.gradle.api.internal.BeanDynamicObject.invokeMethod(BeanDynamicObject.java:122)
    at org.gradle.api.internal.CompositeDynamicObject.invokeMethod(CompositeDynamicObject.java:147)
    at com.android.build.gradle.tasks.ProcessAndroidResources_Decorated.invokeMethod(Unknown Source)
    at org.gradle.util.ReflectionUtil.invoke(ReflectionUtil.groovy:23)
    at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.AnnotationProcessingTaskFactory$StandardTaskAction.doExecute(AnnotationProcessingTaskFactory.java:217)
    at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.AnnotationProcessingTaskFactory$StandardTaskAction.execute(AnnotationProcessingTaskFactory.java:210)
    at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.AnnotationProcessingTaskFactory$StandardTaskAction.execute(AnnotationProcessingTaskFactory.java:199)
    at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:526)
    at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:509)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:80)
    at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:61)
    ... 70 more


BUILD FAILED

Total time: 14.276 secs
host-005:VMS Code oslinux$ 

Używam Android Studio 0.2.13

Jak mogę rozwiązać te problemy?

EDYTOWAĆ: to jest mój build.gradle

buildscript {
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:0.5.+'
    classpath 'com.newrelic.agent.android:agent-gradle-plugin:2.397.0'
  }
}

repositories {
  mavenCentral()
  maven {
    url 'http://www.bugsense.com/gradle/'
  }
}

apply plugin: 'android'
apply plugin: 'newrelic'

dependencies {
  compile 'com.newrelic.agent.android:android-agent:2.397'
  compile 'com.android.support:support-v4:18.0.+'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:18.0.+'
  compile 'com.intellij:annotations:12.+'
  compile 'com.bugsense.trace:bugsense:3.5'
  compile 'com.google.android.gms:play-services:3.1.+'
  compile 'net.hockeyapp.android:HockeySDK:3.0.+'
  compile fileTree(dir: 'libs', include: '*.jar')
  compile project(':libraries:facebook')
}

android {
  compileSdkVersion 17
  buildToolsVersion "17.0.0"

  defaultConfig {
    minSdkVersion 8
    targetSdkVersion 17
  }

  signingConfigs {
    release {
      storeFile file("/Users/oslinux/Documents/Chiavi Android/Sv01")
      storePassword "******"
      keyAlias "sv01"
      keyPassword "******"
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      signingConfig signingConfigs.release
      debuggable true
      jniDebugBuild false
    }
  }
}

AKTUALIZACJA

Próbowałem ręcznie wykonać aapt, uzyskując pełną komendę z komunikatu o błędzie, który pluje gradle, nie powiodło się z:

Segmentation fault: 11

Ale raz na jakiś czas działa poprawnie i tworzy pakiet.

Nie są wyświetlane żadne błędy inne niż „Błąd segmentacji: 11”.

To jest polecenie, które próbuję wykonać:

"/Applications/Android Studio.app/sdk/build-tools/android-4.2.2/aapt" 
package -vv -f -a --no-crunch 
-I "/Applications/Android Studio.app/sdk/platforms/android-17/android.jar" 
-M "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/manifests/release/AndroidManifest.xml" 
-S "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/res/all/release" 
-A "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/assets/release" 
-m -J "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/source/r/release" 
-F "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/libs/App Code-release.ap_" 
--debug-mode --custom-package com.appandroid.app 
--output-text-symbols "/Users/oslinux/Documents/workspace/app-android/latest-update/App Code/build/symbols/release"

KOŃCOWA AKTUALIZACJA

Wydaje się, że rozwiązałem ten problem, czyszcząc moje zasoby, usuwając nieużywany XML i nieużywany motyw. To oczywiście nie odpowiada na to pytanie, które chyba jest przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poruszając się po internecie, odkryłem, że AAPT nie działa z SegFault11 i często nie podaje żadnych informacji o prawdziwym błędzie, który może być spowodowany przez:

+ id w stylachPowielone zasoby / bibliotekinieznany, jak mój

Byłoby więc użyteczne: 1. Znajdź sposób na zidentyfikowanie prawdziwej przyczyny tego błędu. 2. Poczekaj na aktualizację AAPT, która zwraca komunikat o błędzie. 3. Napisz listę możliwych przyczyn.

questionAnswers(11)

yourAnswerToTheQuestion