C # - Nie mogę odwołać się do HttpPostedFileBase

Korzystam z MVC .NET w środowisku rozproszonym z CSLA i Imogą Odwołaj się do HttpPostedFileBase z jednej z moich warstw internetowych (np. Website.MVC), ale Inie może Odwołaj się do HttpPostedFileBase z osobnej warstwy (nazwijmy ją OtherLayer.Web).

Każdy pomysł na to, co muszę zrobić, aby móc wywołać HttpPostedFileBase? Mogę użyć HttpPostedFile w obu warstwach - czy powinienem po prostu użyć tego?

Referencje montażu są w zasadzie takie same - w Website.MVC mam:

namespace Website.Mvc.Controllers
{
 using System;
 using System.Collections;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Web.Mvc;
 using System.Web;
 using System.IO;
 using PetOrganizer.Mvc.Helpers;
 using TrupanionPetInsurance.Web;

Podczas gdy w mojej drugiej warstwie mam:

namespace OtherLayer.Web
{
 using System;
 using System.Collections;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Collections.Specialized;
 using System.Data;
 using System.Data.SqlClient;
 using System.IO;
 using System.Net.Mail;
 using System.Text;
 using System.Text.RegularExpressions; 
 using System.Web;
 using System.Web.Mvc;
 using System.Web.Security;
 using System.Xml;
 using System.Xml.Serialization;
 using Csla;
 using iTextSharp.text;
 using iTextSharp.text.pdf;
 using TruDat.BusinessLayer;
 using TruDat.BusinessLayer.Billing;
 using TruDat.BusinessLayer.Data;
 using TruDat.BusinessLayer.Utility;
 using TrupanionPetInsurance.Web.EmailTemplateParser;
 using TruDat.BusinessLayer.DataServices;

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion