Jak zabezpieczyć WebHttpBinding?

W mojej usłudze WCF próbuję wysłać dane do klienta za pomocą JSON przez połączenie SSL. Udało mi się zabezpieczyć źródło bazy danych OData dla mojego klientawsHttpBinding z trybem bezpieczeństwaTransport. Dlaczego jestwebHttpBinding nie można zrobić tego samego, aby korzystać z SSL? Jak skonfigurować punkt końcowy, który musi używać JSON również do korzystania z połączenia SSL?

Zasadniczo jaka jest różnica międzywebHttpBinding iwsHttpBinding?

<bindings>
 <wsHttpBinding>
  <binding name="TransportSecurity">
   <security mode="Transport">
    <transport clientCredentialType="None" />
   </security>
  </binding>
 </wsHttpBinding>
</bindings>

<behaviors>
 <serviceBehaviors>
  <behavior name="ServiceBehavior">
   <serviceMetadata httpsGetEnabled="true" />
   <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
  </behavior>
 </serviceBehaviors>

 <endpointBehaviors>
  <behavior name="EndpBehavior">
   <webHttp />
  </behavior>
 </endpointBehaviors>
</behaviors>

<services>
 <service behaviorConfiguration="ServiceBehavior" name="DataService4.DataService">

  <endpoint address="" binding="webHttpBinding" contract="DataService4.IService" bindingConfiguration="TransportSecurity" behaviorConfiguration="EndpBehavior" />

  <endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpsBinding" address="mex" />  
 </service>
</services>

<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion