Jak włączyć uprawnienia w udziale folderu SQL Server 2012 FileTable?

Po pomyślnym utworzeniu FileTable próbowałem przeglądać plik, ale moje uprawnienia są zabronione. W Management Studio kliknięcie prawym przyciskiem myszy FileTable, a następnie „Explore FilteTable Directory” daje następujący komunikat o błędzie:

Nie można otworzyć lokalizacji pliku. Albo dostęp nie jest włączony, albo nie masz uprawnień do tego samego.

Jeśli spróbuję ręcznie dotrzeć do udziału za pomocą komputera sqlexpress ..., nadal odmówiono mi dostępu.

To jest SQL Express działający na moim lokalnym komputerze. Uzyskuję dostęp do tego udziału z tego samego komputera. czego mi brakuje?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion