Wyłącz / Włącz rozszerzenie Chrome za pomocą akcji / ikony przeglądarki

Rozszerzenie chrome, które tworzę, wstawia skrypty treści i css na każdą stronę witryny. Jednak użytkownik może mieć określoną stronę lub strony, na których nie chce, aby rozszerzenie działało, więc byłoby świetnie, gdybym mógł ustawić działanie przeglądarki jako przełączanie wł. / Wył.

Chciałbym zrobić coś takiego:

chrome.browserAction.onClicked.addListener(function(tab) {

    //IF ENABLED THEN DISABLE

    //IF DISABLED THEN ENABLE

} 

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion