Jak obsługiwać nieprawidłowe certyfikaty SSL za pomocą Apache HttpClient?

Wiem, że jest wiele różnych pytań i tak wiele odpowiedzi na ten problem ... Ale nie mogę zrozumieć ...

Mam: ubuntu-9.10-desktop-amd64 + NetBeans6.7.1 zainstalowany „tak jak jest” od wyłączenia. rozpustnik. Potrzebuję połączyć się z jakąś witryną przez HTTPS. W tym celu używam Apache's HttpClient.

Z samouczka przeczytałem:

„Po prawidłowym zainstalowaniu JSSE bezpieczna komunikacja HTTP przez SSL powinna być taka sama
prosta jak zwykła komunikacja HTTP. ”I kilka przykładów:

HttpClient httpclient = new HttpClient();
GetMethod httpget = new GetMethod("https://www.verisign.com/"); 
try { 
 httpclient.executeMethod(httpget);
 System.out.println(httpget.getStatusLine());
} finally {
 httpget.releaseConnection();
}

Do tej pory piszę to:

HttpClient client = new HttpClient();

HttpMethod get = new GetMethod("https://mms.nw.ru");
//get.setDoAuthentication(true);

try {
  int status = client.executeMethod(get);
  System.out.println(status);

  BufferedInputStream is = new BufferedInputStream(get.getResponseBodyAsStream());
  int r=0;byte[] buf = new byte[10];
  while((r = is.read(buf)) > 0) {
    System.out.write(buf,0,r);
  }

} catch(Exception ex) {
  ex.printStackTrace();
}

W rezultacie mam zestaw błędów:

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Alerts.java:192)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(SSLSocketImpl.java:1627)
    at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:204)
    at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Handshaker.java:198)
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:994)
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(ClientHandshaker.java:142)
    at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Handshaker.java:533)
    at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Handshaker.java:471)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:904)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:1132)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(SSLSocketImpl.java:643)
    at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(AppOutputStream.java:78)
    at java.io.BufferedOutputStream.flushBuffer(BufferedOutputStream.java:82)
    at java.io.BufferedOutputStream.flush(BufferedOutputStream.java:140)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpConnection.flushRequestOutputStream(HttpConnection.java:828)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase.writeRequest(HttpMethodBase.java:2116)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase.execute(HttpMethodBase.java:1096)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodDirector.executeWithRetry(HttpMethodDirector.java:398)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpMethodDirector.executeMethod(HttpMethodDirector.java:171)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpClient.executeMethod(HttpClient.java:397)
    at org.apache.commons.httpclient.HttpClient.executeMethod(HttpClient.java:323)
    at simpleapachehttp.Main.main(Main.java:41)
Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:302)
    at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:205)
    at sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:235)
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:147)
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:230)
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:270)
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificate(ClientHandshaker.java:973)
    ... 17 more
Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:191)
    at java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:255)
    at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:297)
    ... 23 more

Co mam zrobić, aby utworzyć najprostsze połączenie SSL? (Prawdopodobnie bez menedżera KeyManager i Trust itp., Podczas gdy.)

questionAnswers(17)

yourAnswerToTheQuestion