Kamera internetowa DirectShow zmieniająca źródło wideo

Hej wszystkim próbuję znaleźć ustawienie, aby zmienić moje źródło wideo na „kompozytowe” na mojej kamerze internetowej. Wygląda na to, że jeśli odłączę USB, a następnie podłączę je ponownie i uruchomię kod, otrzyma tylko pusty ekran. Ale gdy zmienię źródło wideo (w innym programie), a następnie wrócę i ponownie uruchomię kod, pojawi się.

Potrzebuję więc czegoś, co pozwoli mi to zmienić, aby to samo się stało, ale w mojej własnej aplikacji bez konieczności uruchamiania innego programu, który ma tę funkcję, aby ustawić kamerę internetową.

Kiedy wyciągam kabel USB, a następnie wkładam go z powrotem i uruchamiam kod źródłowy, okno obrazka aplikacji jest czarne.

„Inny program” używam do zmiany źródła wideo (które wydaje się działać, aby wywołać obraz):

Po użyciu tego „innego programu” wracam do kodu źródłowego i uruchamiam go.

Używam tutaj kodu C # o nazwie dot Net Webcam Library:wprowadź opis linku tutaj

Wydaje się, że korzysta z DirectShow zwprowadź opis linku tutaj

Zauważyłem w źródle, że wyświetla różne typy ustawień wideo (poniżej w AXExtend.cs):

public enum PhysicalConnectorType
{
  Video_Tuner = 1,
  Video_Composite,
  Video_SVideo,
  Video_RGB,
  Video_YRYBY,
  Video_SerialDigital,
  Video_ParallelDigital,
  Video_SCSI,
  Video_AUX,
  Video_1394,
  Video_USB,
  Video_VideoDecoder,
  Video_VideoEncoder,
  Video_SCART,
  Video_Black,

  Audio_Tuner = 0x1000,
  Audio_Line,
  Audio_Mic,
  Audio_AESDigital,
  Audio_SPDIFDigital,
  Audio_SCSI,
  Audio_AUX,
  Audio_1394,
  Audio_USB,
  Audio_AudioDecoder,
}

Ale nie jestem pewien, jak to wywołać w kodzie tutaj:

Device selectedDevice = device as Device;
imageCapture.Device = selectedDevice as Device;
imageCapture.PerformAutoScale();
imageCapture.Refresh();
imageCapture.Start();

Zgaduję, że „Video_Composite” jest tym, czego potrzebuję, aby to zrobić?

Każda pomoc byłaby świetna !!! Dzięki!

David

Aktualizacja kodu

foreach (Device device in Device.FindDevices())
{
  if (device.ToString() == "BackupCamera")
  {
    Device selectedDevice = device as Device;
    IGraphBuilder graphBuilder = new FilterGraph() as IGraphBuilder;
    DsDevice device1 = DsDevice.GetDevicesOfCat(FilterCategory.VideoInputDevice)[1]; // <<--- Your Device
    Guid baseFilterIdentifier = typeof(IBaseFilter).GUID;
    object videoSourceObject;
    device1.Mon.BindToObject(null, null, ref baseFilterIdentifier, out videoSourceObject);
    IBaseFilter videoSourceBaseFilter = videoSourceObject as IBaseFilter;
    graphBuilder.AddFilter(videoSourceBaseFilter, "Source");
    ICaptureGraphBuilder2 captureGraphBuilder = new CaptureGraphBuilder2() as ICaptureGraphBuilder2;
    captureGraphBuilder.SetFiltergraph(graphBuilder);
    object crossbarObject;
    captureGraphBuilder.FindInterface(FindDirection.UpstreamOnly, null, videoSourceBaseFilter, typeof(IAMCrossbar).GUID, out crossbarObject);
    IAMCrossbar crossbar = crossbarObject as IAMCrossbar;
    int inputPinCount, outputPinCount;
    crossbar.get_PinCounts(out inputPinCount, out outputPinCount); // <<-- In/Out Pins
    // Pin Selection: Physical Input 2 (e.g. Composite) to Capture Pin 0 
    crossbar.Route(0, 2);

    imageCapture.Device = selectedDevice as Device;
    imageCapture.PerformAutoScale();
    imageCapture.Refresh();
    imageCapture.Start();
  }
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion