Czy poprawnie korzystam z zasobów Java 7 try-with-resources

Oczekuję, że buforowany czytnik i czytnik plików zostaną zamknięte, a zasoby zwolnione, jeśli wyjątek to rzut.

public static Object[] fromFile(String filePath) throws FileNotFoundException, IOException
{
  try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filePath)))
  {
    return read(br);
  } 
}

Czy jednak istnieje wymóg posiadaniacatch klauzula o pomyślnym zamknięciu?

EDYTOWAĆ:

Zasadniczo, powyższy kod w Javie 7 jest odpowiednikiem poniższego kodu Java 6:

public static Object[] fromFile(String filePath) throws FileNotFoundException, IOException
{

  BufferedReader br = null;

  try
  {
    br = new BufferedReader(new FileReader(filePath));

    return read(br);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    throw ex;
  }
  finally
  {
    try
    {
      if (br != null) br.close();
    }
    catch(Exception ex)
    {
    }
  }

  return null;
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion