Zgrabna obsługa wyjątków podczas tworzenia fasoli

Chcę, aby moja aplikacja internetowa Spring MVC z wdziękiem obsługiwała określony typ wyjątków zgłaszanych podczas tworzenia fasoli.

Konstrukcja jednej z moich fasoli odczytuje dane konfiguracyjne z zewnętrznego pliku. Jeśli te dane konfiguracyjne są błędne, jeden z moich konstruktorów bean wyśle ​​wyjątek określonego typu. Ponieważ przyczyną problemu może być błędny plik konfiguracyjny, chcę, aby moja aplikacja internetowa odpowiadała użytecznym komunikatem dziennika i / lub stroną błędu, a nie śledzeniem stosu rzuconego wyjątku. Myślę więc, że potrzebuję jakiegoś programu obsługi wyjątków podłączonego do kontenera IOC lub serwletu dispatchera. Jak mogę to zrobić?

Żeby było jasne. Pytam o wyjątki zgłaszane w momencie inicjowania serwletu, a nie o to, jak obsługuje żądania HTTP, więc@ExceptionHandler adnotacje na kontrolerach nie są przydatne.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion