Jak nadpisać zmienne SCSS podczas kompilacji do CSS

Próbuję użyć motywu jqtouch opartego na SASS i COMPASS. Mam plik custom.scss z najprostszym kodem, jednym importem i jedną zmienną do nadpisania:

@import 'jqtouch';

// Override variables
$base-color: #fe892a;/* The default base which is later used for toolbar, list, and button backgrounds.*/

Kiedy teraz kompiluję plik scss do css, to generalnie po prostu wygeneruję css jqtouch z moją nazwą pliku. Specyfikacji kolorów nigdzie nie widać, chociaż zmienna jest zdecydowanie poprawna w dokumentacji (Oficjalny przewodnik) oraz w pliku jqtouch.scss, który importuję do kostiumowania.

Używam Sass 3.2.9 i Compass 0.12.2 na komputerze z systemem Windows.

Próbowałem go z większą liczbą zmiennych i różnymi importami plików, ale wynik zawsze jest taki, że moje wartości nadpisujące nie są włączone.

Plik konfiguracyjny ruby ​​dla kompasu wydaje się niepomyślny.

Czy ktoś ma pojęcie, co poszło nie tak w procesie, aby moje wartości nadpisania były ignorowane?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion