Wtyczka SBT - konfiguracja zdefiniowana przez użytkownika dla polecenia poprzez ich build.sbt

Piszę wtyczkę SBT, która dodaje polecenie i chce, aby użytkownicy mogli konfigurować to polecenie, ustawiając zmienne w nichbuild.sbt. Jaki jest najprostszy sposób osiągnięcia tego celu?

Oto uproszczony przykład tego, jak wygląda wtyczka:

import sbt.Keys._
import sbt._

object MyPlugin extends Plugin {

  override lazy val settings = Seq(commands += Command.args("mycommand", "myarg")(myCommand))

  def myCommand = (state: State, args: Seq[String]) => {

    //Logic for command...

    state
  }
}

Chciałbym, aby ktoś był w stanie dodać do nich kolejnebuild.sbt plik:

newSetting := "light"

Jak udostępnić to jakoString zmienna od wewnątrzmyCommand Polecenie powyżej?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion