typeof (System.Enum) .IsClass == false

Założono, że:

typeof(System.Enum).IsClass == false

Stało się to dziwneSystem.Enum ma również.IsValueType == false, ale Reflector pokazuje, że to naprawdę tylkoabstract class.

System.Enum jest typem odniesienia, takim jak aSystem.ValueType i rzutowanie wartości wyliczeniowych na / zSystem.Enum referencja spowodowała boks / rozpakowanie. Bez niespodzianek.

Ale co jest powodemType klasa nie mów o prawdzieSystem.Enum Natura? Nie ma nic nadzwyczajnego zSystem.Enum wpisz zachowanie odbicia, aby wyglądało, że nie jest to typ odniesienia.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion